25 czerwiec 2021

Handel ludźmi to nie fikcja

fot. KPP w Giżycku
Handel ludźmi, to temat, który nie jest fikcją. To zjawisko podlegające dynamicznym przemianom. Dopiero rozmowa na ten temat otwiera oczy wielu osobom i pozwala na to spojrzeć z całkowicie innej perspektywy.
REKLAMA

Handel ludźmi to przestępstwo, które bardzo często ma charakter transgraniczny. Jeśli chodzi o terytorium naszego kraju, to jesteśmy jednocześnie krajem, skąd pochodzą ofiary, a następnie transportowane są do krajów Europy. Jesteśmy również krajem docelowym dla osób, które padły ofiarą przestępstwa z krajów Europy Wschodniej i Azji. Handel ludźmi to nie tylko wykorzystywanie osób do seks-biznesu, ale również handel organami, przymusowa – niewolnicza praca, nielegalna adopcja dzieci bądź wykorzystywanie ich do pornografii dziecięcej.

Pamiętaj, pomoc zawsze możesz uzyskać w ramach Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi tel. + 48 22 628 01 20, www.kcik.pl

Centrum zapewnia:

 1. telefon zaufania

 2. całodobowy kontakt telefoniczny

 3. bezpieczny nocleg

 4. pomoc medyczną

 5. pomoc tłumacza

 6. wsparcie psychologiczne

 7. konsultacje prawne

 8. zaspokojenie podstawowych potrzeb- wyżywienie, odzież, obuwie, środki higieniczn

   
  źródło: policja.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
warmińsko-mazurskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Giżycku